Blog

Emlak Franchise ve Franchising Nedir

Emlak Franchise ve Franchising Nedir

Emlak Franchise ve Franchising Nedir?

Onko Emlak Franchise Veren Firma olarak biz derizki; Şayet Emlakcılık yapmak istiyorsanız veya Emlak Franchise Almak istiyorsanız her şeyden önce Emlak Franchise Nedir bilmeniz gerekir.

Onko Gayrimenkul Danışmanlık, Emlak Franchise almak isteyenlere gerekli eğitimi vermektedir. Çünkü Emlak Sektöründe Franchising önemli bie yer  tutmaktadır.

Franchise ingilizce bir kelimedir. Ancak tüm dünyada yaygın olarak bilinmektedir.

Kelimenin Türkçede AYRICALIK, HAK, İMTİYAZ, SATIŞ TEKELİ, MUAFİYET gibi anlamları vardır. Franchising de hemen hemen aynı anlamı taşımaktadır.

Emlak Franchise denilince bayilik akla gelmektedir. Fakat bayilik farklıdır. Emlak Franchise  Veren Firmalar diğer Emlak Bayiliği Veren Firmalardan bazı yönlerden farklıdır. 

FRANCHİSE, FRANCHİSİNG

Bir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkına sahip olan tarafın belli şartlar ve sınırlamalar dahilinde biri veya bir firmaya bu hakları vermesiyle doğan iş ilişkilerinin bütünüdür. Bu anlaşmayla imtiyaz hakkını veren taraf işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin bilgi ve desteği (know-how) ticari işleri yürütmesi için diğer tarafa verir. Franchising birbirinden bağımsız iki taraf arasında meydana getirilen sözleşmesel bir ilişki olarak tanımlanır.

FRANCHISING SİSTEMİNDE TARAFLAR

Franchising sisteminin uygulanmasında anlaşmayı yapan taraflar da özel isimler alır. 

İmtiyaz hakkını veren tarafa ‘’FRANCHİSOR’’  denir. Franchisor; ürüne, hizmete, veya bilgi birikimine ve bunlara ait denenmiş, kalitesi kanıtlanmış ve başarılı bir markaya, isme sahip olan taraftır. Franchisor, ürün veya hizmetin satış, dağıtım veya işletme hakkını belirli bir bedel karşılığı veriyor. 

Anlaşmanın diğer tarafı ise ‘’FRANCHİSEE’’  olarak isimlendiriliyor. Franchisee; franchisor’un ticari adını veya hizmet markasını, know-how’ını, iş görme ve teknik yöntemlerini, sistemini bir bedel karşılığı alıyor. 

Bir bedel karşılığı satın alınan akıl ile küçük yatırımcı, diğer yatırım modellerinden çok daha düşük yatırım ve işletme maliyeti ile, uluslararası standartlara, deneyime, kaliteye, organizasyona, teknolojiye, ticari sırlara adeta ortak edilmektedir. 

Franchisee’nin franchisor’a ödediği bedel; isim, marka veya sistemi kullanma karşılığında ödenen bir başlangıç ücreti olan ‘’FRANCHİSİNG FEE’’  (Franchise Giriş bedeli) ve yıllık ciro ve kardan, anlaşmada belirlenen oranlarda, yüzde olarak ödenen ücretlerden yani ‘Royalty’ den (Sürekli Franchising Ödemesi) oluşur. Franchising sistemi sadece karşılıklı yapılan anlaşmayla sınırlı değildir. Her iki tarafında birbirine karşı bir çok sorumluluğu vardır.

FRANCHISING TÜRLERİ TÜRKİYE

Franchising sistemi iki grupta inceleniyor. Bunlar; üretici ve satıcı arasında bağımsız bir ilişki şeklinde başlayan 

Ürün ve Marka Franchising’i’’ ve ‘akıl satmak’ şeklinde tanımlanan “İşletme Sistemi Franchising’ı.

Ürün ve marka franchising sisteminde satıcı firma, kendini üretici firma ile özdeşleştirmeye çalışıyor. Belirli ürünlerin benzer görünümdeki bağımsız işletmelerde pazarlanması sonucu, üretici ile imaj birleşmesi sağlanıyor. 

Bu tür franchisingde esas olan belirli bir marka ve ticari ünvanın kullanılmasıdır. Bunun yanında imtiyazı veren firma karşı taraf üzerinde sevk ve idare dahil, geniş ve sürekli bir denetim hakkına sahiptir. Franchise alan kuruluş sadece bazı basit konularda üretim safhasına katılabiliyor. 

Ürün ve marka franchising sisteminin en tipik örneklerini Emlak satıcıları, benzin istasyonları ve alkolsüz içki üreticileri oluşturuyor.

İşletme Sistemi Franchising türünde ise; franchisee ve franchisor arasında sadece ürün, servis ve marka alanında değil, bir bütün olarak işletme sistemi içerisinde pazarlama ve üretimle ilgili tüm faaliyetler yer alır. 

Bu sistemin uygulandığı örnekler özellikle oteller, restoranlar, perakende satış mağazaları, kiralama ve danışmanlık hizmetleri veren firmalardır. 

İşletme sistemi franchising sözleşmesinde yer alan 4 temel unsur bulunur. Bu unsurlar şöyle sıralanır; 

“Franchisor sahip olduğu belirli bir ismin veya markanın kullanılması için franchisee’ ye izin verir. 

Franchisor’un franchisee üzerinde, sözleşme süresince devam eden bir denetimi mevcuttur. Sözleşme boyunca franchisor, franchisee’ye belirli yardım ve hizmetlerde bulunur. 

Bu imtiyaza karşılık bedelin ödeme şekli olan ‘Royalty’ nin miktarı periyodik ödemeler şeklinde tespit edilir.

MASTER FRANCHISING

Master franchising, kurulu bir franchising sistemini belirli bir bölgede veya ülkede sorumlu tek lisansör olarak işletme hakkı demektir. 

Master Franchise anlaşması yapan kişi veya kuruluş anlaşmasını imzaladığı konsepti söz konusu bölgede veya ülkede kendileri gerçekleştirebileceği gibi ayrıca “ sub-franchise” yani üçüncü bir kişiye franchise verme hakkını da bu anlaşma kapsamında tutabilir. 

Bir bölgenin veya ülkenin tamamı için Master Franchise İşletme hakkını satın alan kişi veya kuruluş, söz konusu işletmenin o bölgelerdeki tüm faaliyetlerinden sorumlu olur ve marka hakkındaki tüm yasal yükümlülükleri taşır.

Master Franchise veren şirketler genellikle bu tip işletme haklarını bir yaygınlaştırma planı dahilinde yaparlar. Bu yaygınlaşma planı belirli bir süreyle sınırlıdır. Finansal bir yatırımla kontrata bağlanır. Yaygınlaşma planı belirli bir sürede gerçekleşmesi halinde ana franchisor Master Franchise Anlaşmasını tek taraflı iptal edebilir.

Ana franchisordan beklenen destekler 6 başlık altında toplanır. Bunlar; genel pazar analizi, tedarik ve lojistik, eğitim, lokasyon seçme ve onaylama, pazarlama ve reklam, operasyon olarak sıralanır.

Ana Franchisorun hazırlamış olduğu anlaşmayı girişimciler bölgedeki kendi tecrübeleriyle karşılaştirmalı ve beklentileri değerlendirmelidir. Tedarik ve Lojistik konusunda ise; herhangi bir bölgede veya ülkede yeni bir Master Franchise Anlaşması yapılıyorsa ürün tedariği, lojistik, ürün maliyetleri ve ithal edilmesi gereken ürünler gibi konularda ana franchisorun ön araştırma yapması talebi işletmeci tarafından gerçekleştirilebilir.

Emlak Bayiliği ve Franchise Son Yazılar