Blog

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel Dönüşüm Nedir?

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel Dönüşüm Kanunundan yararlanabilmeniz için Apartman, Site veya Yapı Adasındaki Tüm Binalarınız için Bakanlık Yetkili Kuruluşlara başvuruda bulunarak Binalarınız için Deprem Risk Raporu almanız yeterli. Deprem Risk Raporu sonucuna göre deprem riskli, hasarlı, ekonomik ömrünü tamamlamış binalarınızı Kentsel Dönüşüm Kanunu ile kendi inisiyatif ve talebiniz doğrultusunda; Başka yerleşim bölgelerine kaydırılma korkusu yaşamadan şuan evlerinizin bulunduğu alanda yenileyebilirsiniz. Deprem Risk raporu için Bakanlık Yetkili Kuruluşlarına 1 binadan 1 kişinin başvuruda bulunulması yeterlidir.

 12 adımda kentsel dönüşüm
 KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR?

Mevcut DEPREME Dayanıksız, Ekonomik Ömrünü Tamamlamış binaların Depremlerde Ciddi CAN ve MAL KAYBINA Neden olduğunu İzmit, Adapazarı, Erzincan ve en son Van DEPREMİNDE HEP BERABER YAŞADIK. Bu mevcut KÖTÜ BİNALARIN; VATANDAŞIN TALEBİ ile kredi desteği, harç & vergi muafiyetleri sağlanarak DEPREME DAYANIKLI, OTOPARKLI, SOSYAL ve YEŞİL ALANLARA sahip MODERN, ESTETİK Binalara DÖNÜŞMESİ için 31.05.2012 tarihinde 6306  saylı KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU (Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi ile İlgili Kanun) çıkmıştır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU ile Depreme Dayanıksız, Eski, Ekonomik ömrünü tamamlamış Evinizi, Binanızı, İşyerinizi Başka Bir yere kaydırılma korkusu yaşamadan KENTSEL DÖNÜŞÜM AVANTAJLARINDAN yararlanarak YENİDEN  İNŞAA EDEBLİRİSNİZ.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AVANTAJLARI NELERDİR?

1.Kentsel Dönüşüm Türkiye’ deki eski, depreme dayanıksız, ekonomik ömrünü tamamlamış tüm binaları kapsamaktadır.

2.Belediye, Toki, Bakanlığı KENTSEL DÖNÜŞÜME başvuruda bulunarak Kentsel dönüşümden yararlanabilirsiniz.

3.Kentsel Dönüşümden İskanlı, Kat irtifaklı Binalar ile Arsa Tapulu Kaçak Binalar, Gecekondular da yararlanabilir.

4.Kentsel Dönüşüm için Binadan 1 kişinin KENTSEL DÖNÜŞÜME başvuruda bulunması yeterlidir.

5.Binanın yeniden inşaatı ve tüm kararlar için binada 2/3 çoğunluk yeterlidir.

6.Mülk sahipleri 100.000 TL,  aylık mortgage'nin %50 faiz oranları ile Devlet Teşvikli Kentsel Dönüşüm Kredisini kullanabilir.

7.Mülk Sahipleri ile kiracılar 18 Ay boyunca aylık 300TL - 650 TL (Geri Ödemesiz) Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı alabilirler.

8. Yeni Binanızı İstediğiniz Müteahhide yaptırabilirsiniz.

9. Eski, depreme dayanıksız Binanız Kentsel Dönüşüm ile Depreme Dayanıklı hale gelecek ve Çocuklarınıza Güvenli Bir Mülk Bırakacaksınız.

10.Eski Dairenizin DEĞERİ; kentsel dönüşüm ile en az 1,5 KAT ARTACAK

11.Kentsel Dönüşüm kapsamına giren binanızın yeniden inşaası sırasında TÜM BELEDİYE HARÇLARI, NOTER HARÇLARI, VERGİ MUAFİYETLERİNDEN yararlanabilirsiniz.

12.KENTSEL DÖNÜŞÜME başvuruda bulunarak Tüm Kentsel Dönüşüm Avantajlarından YARARLANABİLİRSİNİZ.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN NASIL YARARLANIRIM?

 Kentsel dönüşümden Yararlanabilmeniz için

 KENTSEL DÖNÜŞÜME 1 Binadan 1 Kişinin Başvurması YETERLİDİR.

Kentsel Dönüşüm’ e yapacağınız başvuru ile Binanız için  DEPREM RİSK RAPORU’ nu hazırlayıp BAKANLIKTAN ONAYINI çıkararak BİNANIZI KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINA ALABİLİRSİNİZ.

 KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

1. Kentsl Dönüşüm için Bakanlık Onaylı Deprem Risk Raporunun Hazırlanması

2. Bilgi amaçlı Binanız Deprem Performansının Belirlenmesi ve Raporlanması

3. Yeni inşaatınız için Tapu, Belediye, Noter Harç ve Vergi Muafiyet Danışmanlığı

4. Bina Ortak Karar Protokolünüzün Hazırlanması

5. Mülk Sahipleri ve Kiracılar için Kentsel Dönüşüm Kredilerinin çıkarılması (Anlaşmalı Bankalarımızdan;

Özel Kredi Koşulları yanında Kredi Masrafı  İndirimi veya Deprem Risk Raporu için Ek Maddi Yardım)

6. Mülk Sahipleri ve Kiracılar için Bakanlıktan Kentsel Dönüşüm Kira Yardımının

7. Bina Gayrimenkul Değer Tespitinin yapılması

8. Anlaşmayan Kat Malik Hisselerinin Bakanlıktan satışı veya kamulaştırılması

9. Yeni Binanız için Projelerinizin Hazırlanması

10. Yeni Binanız için İlgili Belediyeden İnşaat Ruhsatının alınması

11. Yeni Binanızın Yapı Denetim Kontrol hizmetlerinin verilmesi

12. Yeni Binanız İnşaatı için Bakanlıkça Lisanslı Müteahhit - İnşaat Şirketi çıkarılması Önerilmesi

  KENTSEL DÖNÜŞÜME BAŞVURU EVRAKLARI;

1. Başvuru Dilekçesi

2. Mülk Sahibi Tapu Fotokopisi

3. Mülk Sahibi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4. Tapudan alınmış  kaşeli imzalı) TAKYİDAT belgesi ASLI

5. Başvuruda bulunan vekil ise VEKALET ÖRNEĞİ ve vekilin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6. Başvuruda bulunan Şirket ise Şirket Resmi Evrakları ve Şirket Yetkilisi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 12 ADIMDA KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE EVİNİZİ SİZ YENİLEYİN!!!

 ONKO Emlak Danışmanlık Olarak TÜM KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ SÜRECİNİ size 12 ADIMDA özetledik.

 süreci adım adım takip ederek kentsel dönüşüm Kapsamında Binanızı Yeniden İnşaa Edebilirsiniz.

 Bu Bilgiler ONKO Emlak Danışmanlık tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.

Kentsel Dönüşüm Son Yazılar

  • Kentsel Dönüşüm Nedir?

    KENTSEL DÖNÜŞÜM Kentsel Dönüşüm Kanunundan yararlanabilmeniz için Apartman, Site veya Yapı Adasındaki Tüm Binalarınız için Bakanlık Yetkili Kuruluşl ..

    Tümünü Göster