Blog

Kurumsal İtibar Nedir Avantajları Neler?

Kurumsal İtibar Nedir Avantajları Neler?

Kurumsal İtibarın Avantajları Nelerdir?

Kurumsal itibar nedir? Avantajları neler? İtibar yönetiminin avantajları hangi alanda etkilidir? İyi bir kurum imajının kattığı değerler nelerdir?

Kurumsal itibar nedir?

İyi bir itibar, büyük bir rekabet avantajı sağlar. Özel veya kamu örgütlerinin ya da kar amacı gütmeyen örgütlerin başarılarında ve başarısızlıklarında doğrudan bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte kurumsal itibar, çalışanları ve müşterileri cezp ederek organizasyonun başarısına ve diğer bütün paydaşların desteğinin kazanılmasına katkı sağlar. Endüstri akranları arasında sözünü geçirir ve güvenilirliği oluşturur.

İtibar yönetiminin avantajları hangi alanda etkilidir?

İtibar, gözle görülemeyen soyut bir değer olduğu için, akıllı girişimciler para kazanmanın yolunun doğru insanlarla ve iyi bir itibara sahip örgütlerle iş yapmaktan geçtiğini bilirler.

Yapılan birçok yatırımın altında örgütlerin itibarı ve marka değerleri yatmaktadır. Fiyatların yönetilerek ürünlerin daha düşük fiyattan alınması, işe alınacak elemanların kolay ikna edilmesi, tecrübeli çalışanların ve bilinçli müşterilerin kazanılması, daha fazla gelir elde edilmesi kriz durumunda daha az riskle karşılaşılması, paydaşlar tarafından daha fazla tolere edilme gibi yararlar da sağlamaktadır.

Kurumsal itibar, rakiplerin engelleme faaliyetlerine karşı bariyer görevi görür ve rekabet avantajı sağlar. En iyi tedarikçileri ve iş ortaklarını çeker. Yatırımcılardan ve zengin ekonomik kaynaklardan faydalanma şansını artırır.

Kurumsal itibar yeni pazarların kapılarını açar.

Örgütün ürün ve hizmetleri için bir değer yaratır. Yönetimin, yetenekli insanları kuruluşa çekme ve onları kuruluşta çalıştırma kabiliyeti sağlar. Ürün ve hizmetlerin kaliteli olması ve talebin devam etmesine olanak verir. Finans bakımından yeterli olması ve uzun vadeli yatırım değerinin olmasını sağlar.

İyi bir kurum imajının kattığı değerler nedir?

İyi bir kurum imajının ve kurum itibarının işletmeye kattığı değeri üç alanda toplayabiliriz. Finansal açıdan, pazar açısısından ve insan kaynakları açısından kattığı değerdir. Finansal açıdan ekonomik kaynakların doğru kullanımı, pazar açısından kattığı değerde pazar payını genişletmesi önemlidir.

Güçlü itibara sahip şirketler, pazarda çok kolay yer bulmakta ve hedef kitleler tarafından hızla kabul görerek, pazar paylarını genişletme fırsatı bulurlar. İnsan kaynağı açısından kattığı değer de iyi bir itibara sahip olmak, yetenekleri elemanları etkilemek anlamına gelir ve böylece o kurumda çalışmak için teşvik edilirler.

Böylece yetenekli elemanlar, kurumun başarısı için çalışmakta ve sonuçta güçlü müşteri ilişkileri  geliştirirler. Diğer yandan genellikle itibarı iyi olan şirketlerde çalışmak isterler. Yetenekli ve eğitimli elemanların işe alınmasıyla birlikte, eğitim masrafları da azalır.

 

Emlak Haberleri Son Yazılar