Haberler

İmar Barışı

İmar Barışı

İmar Barışı TBMM’de Kabul Edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan ve 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi amaçlanan "İmar Barışı" düzenlemesinin usül ve esaslarının belirleneceği yönetmelik TBMM de Kabul edildi.

İmar Barışı, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması amaçlanıyor. Bu anlamda imar barışı emlakçılar için önemli bir iş fırsatı olabilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 11 Mayıs tarihinde kabul edilen 7143 sayılı kanunla imar barışına ilişkin detaylar açıklandı. 3194 Sayılı İmar Kanununa ilave edilen geçici maddeye göre İmar Barışı, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması amaçlanıyor.  31 Aralık 2018 tarihine kadar yapılacak başvuru ile emlak vergi değeri üzerinden konutlar için yüzde üç; ticari kullanımda yüzde beş oranında kayıt bedeli tahsil edilecek.

Emlakçılar İçin İmar barışı Önemli Bir Fırsat

Daha önce yıkım cezaları ile kredi çekilemeyen birçok taşınmazın krediye uygun hala geleceğini belirten ONKO Emlak Genel Müdürü Hayri Karatay “ Temsilcilerimize İmar Barışı eğitimlerini verdik ve danışmanlığa başladık. Bu anlamda temsilcilerimiz profesyonel kadroları ile tüm süreçleri takip edecek, bürokratik ve hukuki süreçleri en hızlı şekilde tamamlayacaklar. Önceden kredi problemi olan birçok yapı artık krediye uygun olacak dedi.

Kaçak Yapılara, Yapı Kayıt Belgesi verilecek

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ONKO Emlak Genel Müdürü Hayri Karatay “Binanın mevcut durumu dikkate alınarak İmar Barış kapsamına kaçak yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilecek. Belge yapı sahibinin beyanına göre, yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu dikkate alınarak verilecek. Başvuru sırasında emlak vergi değeri üzerinden konutlar için yüzde üç; ticari kullanımda yüzde beş oranında kayıt bedeli alınacak” diye açıklama yaptı.

Arsası Problemsiz Her Yapı, Kat Mülkiyetine Geçebilecek

Yapı ruhsatı olsun olmasın tüm yapıların arsalarında problem yoksa Kat Mülkiyetine geçebileceğini de sözlerine ekleyen Hayri Karatay “Maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planında umumi hizmet alanların terk edilmesi halinde, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın tüm yapılar kat mülkiyetine geçebilecek. Bu durumda yapı kayıt belgesi için konutta yüzde altı; ticari kullanımda yüzde on alınacak. Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda ve parsel kaymalarında bulunan yapılar ile Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar bu madde hükümlerinden yararlandırılmayacak” dedi.

Hazine Arazilerindeki Gecekondular

ONKO Emlak Genel Müdürü Hayri Karatay “Eğer bu yapı, Hazineye ait bir arsa üzerinde inşa edilmiş ise, bu taşımaz önce Bakanlığa tahsis edilecek. Bakanlık tarafından da buradaki Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine rayici değil gerçek piyasa değeri üzerinden satılacak. Yer taşınmaz belediyeye ait bir arsa üzerinde inşa edilmiş ise, bu satışı belediye yapacak”  diye açıklama yaptı.

 

Emlak ile ilgili konular Son Yazılar